HTML

Mi ez itt?

A Budapesti Corvinus Egyetem Szociálpolitika mesterszak Foglalkoztatáspolitika szakirányának szakmai gyakorlatával kapcsolatos háttéranyagok, technikai információk, eredmények. A gyakorlat szakmai programja és eredményei mindenki számára, a munkaanyagok csak a résztvevők számára hozzáférhetők.

Utolsó hozzászólások

Rendőrségi modellek és helyi társadalom: fővárosi kerületek példája (Közelítő Műhely, 2.)

2012.11.02. 19:12 bodis.lajos

.

A műhelybeszélgetés célja, hogy áttekintse a problémaorientált illetve közösségi rendészet hazai kísérleteinek gyakorlati tapasztalatait. Így a pécsi "Mi rendőrünk" modellprogramot, a józsefvárosi "Szomszédsági rendőr" projektet, Tomis Károly zuglói körzeti megbízott figyelemre méltó kezdeményezését, a Polgár városa által bevezetett seriff intézményét, valamint betekintést nyújtson a svájci közösségi rendészeti modell hazai kísérleti alkalmazásának tervezett programjába. Az elveket és a gyakorlatot bemutató rövid előadásokat követő beszélgetés módot ad arra, hogy feltáruljanak a közösségi rendészeti modellek hazai alkalmazásának akadályai, egy esetleges rendészeti szintű megvalósulásának lehetséges gyökerei és ösztönző tényezői.

.

A beszélgetés tartalmi összefoglalója (készítette: Ecker Klaudia és Vertetics Viola) elkérhető a szervezőktől

A műhely kapcsán Péterfi Ferenc és Sain Mátyás beszélgetése három résztvevővel: Kánya Kingával, a sorozat moderátorával, ifj. Erdősi Sándorral, a műhelybeszélgetés szakmai vezetőjével és Orsós Andrással, a témakörrel foglalkozó végzős jogászhallgatóval, a Civil Rádió Demokrácia MOST! című műsorában, 2012. november 21-én, 19 és 20 óra között (meghallgatás: 1 rész, 2. rész)

A Közelítő Műhely teljes programja  

.

Témakörök:

. 

I.blokk: 
A pécsi modell: dr. Cserép Attila ny. r. ezredes, a Pécsi Rendőrkapitányság volt vezetője (előadásdiák)
A zuglói modell: Tomis Károly r. főtörzszászlós, körzeti megbízott, BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság (plakát: 1 , 2)
A polgári modell: Tóth József polgármester és Ferenczi István seriff, Polgár

II. blokk:
"Szomszédsági rendőr" projekt Budapest-Józsefvárosban (Magdolna Negyed Program II.)

Tapasztalatok a rendőri vezető szemével: Bajusz Ferenc r. őrnagy, körzeti megbízotti alosztályvezető, BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság
A járőrök és a körzeti megbízottak tapasztalatai: Szilágyi Zoltán r. főtörzszászlós, körzeti megbízott és Perjési Tamás r. főtörzszászlós, közrendvédelmi előadó
Elvek,
adatok, eredmények a járőrök tevékenységéről: ifj. Erdősi Sándor, Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. (előadásdiák)
A járőrök kommunikációs és konfliktuskezelési képzésének tapasztalatai: dr. Molnár Katalin kommunikációs tréner, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
A járőrök szociális képzésének tapasztalatai: Pataki Éva szociális munkás

III. blokk:
Svájci-magyar közösségi rendészeti modellkísérlet tervei vidéken: Kiss Róbert r. százados, BRFK Rendészeti Koordinációs Osztály
Nemzetközi kitekintés: Vertetics Viola és Ecker Klaudia egyetemi hallgatók, Budapesti Corvinus Egyetem (előadásdiák , jegyzetek)
.

Háttérolvasmányok:

A válogatás célja az első tájékozódás segítése. A listát ésszerű mértékben bővíteni fogjuk. Hálásak vagyunk az észrevételekért, a tudományos igényű vagy a színvonalas ismeretterjesztő irodalom ajánlásáért, a témába vágó egyéni publikációs jegyzékekért. A válogatás joga és felelőssége természetesen a szerkesztőké. Kérjük, lehetőleg linket vagy fájt is küldjenek, mert a tágabb érdeklődésű közönség azt olvassa el a legnagyobb valószínűséggel!

.

Koncepcionális és gyakorlati irodalom:

Plant, Joel B. – Michael S. Scott (2009): Effective Policing and Crime Prevention A Problem-Oriented Guide for Mayors, City Managers, and County Executives. U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, Center for Problem-Oriented Policing, Inc. (letöltés)
Célratörő és igényes összefoglaló, hivatkozásokkal a Center for Problem-Oriented Policing tematikus útmutatóira.

Kappeler, Victor E. – Larry K. Gaines (2012): Community Policing: A Contemporary Perspective. Sixth Edition. Elsevier

Wisler, Dominique – Ihekwoaba, D. Onwudiwe (eds.) (2009): Community Policing: International Patterns and Comparative Perspectives. CRC Press, Taylor and Francis, Boca Raton, Florida 
Könyvismertető itt.

Christián László (2010): Az önkormányzati rendőrség és a közösségi rendészet összefüggéseiről. A "20 évesek az önkormányzatok – Születésnap vagy halotti tor?" c. konferencián elhangzott előadás összefoglalója, Pécs, március 19-20. (letöltés)
A szerző PhD-értekezése alapján. Christián László publikációs jegyzéke.

Christián László (2010): Alternatív rendészet. PhD-értekezés, PPKE JÁK Doktori Iskola (letöltés
Rövid, de érdekes részek a problémamegoldó rendészet, közösségi rendészet, rendészeti politika témakörben + a hivatkozások.

Finszter Géza (2012): Az önkormányzati rendészet lehetőségei. Fundamentum, 2. (letöltés)

Finszter Géza (2010): A rendészet modernizációjának magyarországi kísérletei. Kriminológiai Közlemények 66.
Finszter Géza 
publikációs jegyzéke.

Krémer Ferenc (2010): Gondolatok Finszter Géza: A rendészet modernizációjának magyarországi kísérletei c. tanulmánya kapcsán. Kriminológiai Közlemények 66.
Krémer Ferenc publikációs jegyzéke


Krémer Ferenc (2011): A biztonság intézménye és a rendőrség. Replika, 74. (elkérhető a szervezőktől)
Elméleti áttekintés a biztonság és a rendőrség történeti konstrukcióiról,
a rendőrségi reformok folyamatáról.

Krémer Ferenc - Molnár Katalin - Szakács Gábor - Valcsicsák Imre (2008): Rendészeti kulturális stratégia. 17.  számú előtanulmány az átfogó rendészeti stratégia társadalmi vitájához. A Rendőrség Tudományos, Technológiai és Innovációs Tanácsa, Országos Rendőr-főkapitányság
(letöltés)
Molnár Katalin publikációs jegyzéke.


Krémer Ferenc (2003): A rendőri hatalom természete. Társadalmi szerep és foglalkozási kultúra. Napvilág Kiadó, Budapest

Danielisz Béla – Jármy Tibor (szerk.) (2008): Rendészet Európában. Duna Palota Kulturális Kht. (elkérhető a szervezőktől)

Szikinger István (2012): Közösségi rendőrség a mai Európában. Belügyi Szemle, 3. (elkérhető a szervezőktől)

Bólyai János (1993): A közösség és a rendőrség viszonya Nagy-Britanniában és az USA-ban. Belügyi Szemle, 2. 

Manning, Peter K. (1997): Police Work. The Social Organisation of Policing. Second Edition. Waveland Press, Illinois

Oliver, W. M. (2004): Community-Oriented Policing: A Systemic Approach to Policing. Third Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

.

Internetes oldalak:

Külföldön:

Center for Problem-Oriented Policing

Wichita State University Regional Community Policing Institute

Magyarországon:

Az önkormányzati rendőrség: vitaposzt. lemil.blog.hu, 2011.február 17. 
Népszerű és alapos katonai-rendészeti blog, a témáról szóló poszthoz sok hozzászólás.

Rendészeti Megelőzési Társaság és Civil Biztonsági és Bűnmegelőzési Műhely 
Aktív és nyugalmazott rendőrségi bűnmegelőzési szakértők civil egyesülete és szakmai műhelye, a szűkebb és tágabb témában számos vitaindítóval, kommentárral, szakmai hírrel (például Baán Pál és Hargitai Márta írása).

http://kibogozom.blogter.hu
Hargitai Márta bűnmegelőzési szakértő szakmai blogja.

Orsós András joghallgató majd jogász bűnmegelőzés témájú blogjai:
http://www.helyibunmegelozes.hu/ (például ez a poszt)
http://bunmegelozes.wordpress.com
NetBandita Jogcentruma (például ez a poszt)

.

Magyarországi helyi projektek (Pécs, Budapest-Józsefváros, Budapest-Zugló, Polgár): 

Cserép Attila – Molnár Katalin (2005): Egy helyi közösségi rendőrségi projekt kezdeti lépései. Magyar Rendészet, 2. (letöltés)

Alföldi György (2008): Szociális rehabilitáció a Józsefvárosban. Falu-Város-Régió, 2. (letöltés)

Ifj. Erdősi Sándor (2009): Közbiztonság és városrehabilitáció a Magdolna-negyedben. Falu-Város-Régió, 2. (letöltés)

ifj. Erdősi Sándor (2007): A közbiztonság helyzete a józsefvárosi Magdolna-negyedben 2005-2006-ban. Helyzetelemzés (Biál Csaba és Szili-Darók Ildikó háttéranyagainak felhasználásával) (letöltés)

Horváth Dániel (2009): Egy új városrehabilitációs gyakorlat első tapasztalatai. Konferencia a szociális városrehabilitációról a Kesztyűgyárban. Falu-Város-Régió, 2. (letöltés)

Szaló Zsófia (2010): Társadalmi tőke és közösségi bűnmegelőzés a Magdolna-negyedben. Szakdolgozat, BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet (letöltés)
Témaismertető és előadásdiák a kapcsolódó műhelyszemináriumi foglalkozások oldalán: itt és itt.

Magdolna Negyedi Szomszédsági Tanács (MaNeSzoTa)
A Magdolna Negyed Program II. részében, igényfelmérés alapján létrehozott lakossági bevonási fórum, a témához kapcsolódó programokkal és elképzelésekkel.

Tervezet a Józsefvárosi Önkormányzat és a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság középtávú bűnmegelőzési stratégiájáról a józsefvárosi Magdolna-negyed területére vonatkozóan, 2007-2010 (elkérhető a szervezőktől)

Néhány sajtótudósítás szövegben és filmben:

Rendőrség és a lakosság kapcsolata (Beszélgetés Cserép Attila volt pécsi rendőrkapitánnyal). pecsnews, 2011. szeptember 8. (megtekintés)

Rendőrnőkkel a bűnös Nyolcban. indexvideó, 2008. december 7. (megtekintés)

Tenczer Gábor (2010): Körzeti megbízott néz a lépcsőházban. index.hu, április 4. 

Riersch Tamás (2011): Nem csak népszerű, kitűnő rendőr is a zuglói plakátzsaru. zugloilapok.hu, május 26.

Miklósi Gábor (2011): Seriff úr, segítsen, fogom a betörő lábát! index.hu, július 6.
A "Polgári Seriff", azaz Polgár város önkormányzati rendésze, Ferenczi István.

Molnár Katalin (2009): Van (még) tisztességes újságírás! Kritika, május (letöltés)

Molnár Katalin (2008): Hová leszel, újságírói tisztesség? Találkozásaim a magyar médiával. Kritika, december (letöltés)

.

12 komment · 4 trackback

Címkék: Címkék

A bejegyzés trackback címe:

http://bce-szocpol-gyakorlat.blog.hu/api/trackback/id/tr184885979

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Pár (újabb) gondolat a közösségi rendészetről 2012.11.23. 11:13:05

Szerdán a Civil rádióba kaptam meghívást Péterfi Ferenc műsorvezetőtől, melynek az apropójául a múltheti Közelítő Műhely szolgált a Budapesti Corvinus Egyetemen Bódis Lajos szervezésében. A műsorban Erdősi Sándorral vettem részt, akinek a neve a Magyar...

Trackback: Pár (újabb) gondolat a közösségi rendészetről 2012.11.23. 11:12:51

Szerdán a Civil rádióba kaptam meghívást Péterfi Ferenc műsorvezetőtől, melynek az apropójául a múltheti Közelítő Műhely szolgált a Budapesti Corvinus Egyetemen Bódis Lajos szervezésében. A műsorban Erdősi Sándorral vettem részt, akinek a neve a Magyar...

Trackback: Közösségi és fejlődési bűnmegelőzés 2012.11.18. 09:32:40

Rég nem írtam, majdnem egy hónap telt el a legutóbbi bejegyzésem óta. Az államvizsga sajnos minden időmet leköti, viszont úgy érzem, hogy már illene írnom valamit. Azt reméltem, hogy mivel ma két eseményen is jelen voltam, nem lesz gond az ihlettel, de...

Trackback: A bűnözés helyi koncentrálódása 2012.11.08. 12:20:18

Személyes elfoglaltságaim miatt a hétfői bejegyzés elmaradt, és eredetileg nem is pótoltam volna, ha nem bukkanok rá véletlenül a Budapesti Corvinus Egyetem egy meghirdetett programjára. A program címe: Rendőrségi modellek és helyi társadalom: a főváro...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

nanesz · http://kibogozom.blogter.hu/archive 2012.11.08. 18:30:06

Kár, hogy még a programszervezők sem tudják, így nem is hívták meg előadóként azt a civil szervezetet, amely már 5.000 pld-ban elkészítette a probléma-orientált rendőrségi korrekciókhoz a "Biztonság partnerséggel - partnerség biztonságban" című kiadványát. Pedig, a csatlakozási szándékkal együtt térítésmentesen igényelhető. S ha valóban ez a szándék lesz majd, nem pusztán a Svájci alapból a 3 megyés fejlesztés, akkor érdemes felvenni a kapcsolatot a REMET elnökével és igényelni a kiadványból, sőt figyelembe venni az abban foglaltakat. Készítője között szerepel a korábbi EUCPN nemzeti összekötője is, a kiadvány készítésében pedig a komplex probléma megoldás és rendszerszemlélet is szerepel. Ezen információk és tudások nélkül nem sokat lehet tenni a valódi továbblépés érdekében...
Ajánlom a szervezetek és linkek közé felvenni a REMET civil szervezetet és a mellette létrejött OCBBM műhelyt is:
www.remet.hu/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=1

www.facebook.com/pages/Orsz%C3%A1gos-Civil-Biztons%C3%A1gi-%C3%A9s-B%C5%B1nmegel%C5%91z%C3%A9si-M%C5%B1hely/163664626995786?v=wall&
ref=pdem

Köszönöm.

bodis.lajos 2012.11.09. 01:09:30

@nanesz:

Köszönöm a kiegészítést! A civil szervezet és műhely elérését beírtam, és megadtam két konkrét írás linkjét.

Az említett kiadvány, ha jól értem, csak a szervezetükhöz csatlakozás esetén hozzáférhető. Nincs információ a szerzőkről, egyetlen rövid részletet találtam belőle egy a témában aktív szakértő személyes facebook-oldalán, azt belinkeltem.

A műhelybeszélgetés célja rendészeti és nem rendészeti szakemberek, érdeklődő egyetemisták és civilek érzékenyítése és párbeszéde, kimondottan gyakorlatias fókusszal. Ebben a beszélgetésben nem foglalkozunk átfogó rendészeti koncepciókkal, mert választani kell, hogy mire fókuszáljunk, és mert a szervezők nem értenek hozzá. Egyetértek, ha azt mondja, hogy érdemes volna nyilvánosan többet beszélgetni rendészeti kérdésekről, itt is azt fogjuk tenni, de nem lehet mindenről.

nanesz · http://kibogozom.blogter.hu/archive 2012.11.11. 16:43:01

Kedves Bódis Lajos, köszönöm az újólag beemelt honlap, és blog linkeket is.
Blogomon is terjesztem a programot:
kibogozom.blogter.hu/518421/nov13_corvinus_egyetem_t
Üdvözlettel - Nanesz

nanesz · http://kibogozom.blogter.hu/archive 2012.11.11. 16:43:11

@bodis.lajos: Értem Lajos. A brosurához nem pusztán csatlakozás mellett lehet hozzájutni, az egy kezdeti állapot volt.
Nem vagyok REMET tag, csupán a mellette létrejött OCBBM egyik alapító tagja.
Ha pedig a REMET civil szervezet netán valamikor megszünne (akár a civil törvény kemény elvárása következtében), akkor az OCBBM is megszűnik, s a Facebook lapot sem szerkesztem majd tovább.
Nincs értelme közel 20 éve küzdeni valamiért, s még mindig nem tart sehol az ország egy remek dologban - úgy tűnik nem kell a lakossági elégedettség, így kár erőlködnöm tovább. S ha most lesz egy műhelybeszélgetés is, az jelzi, hogy mégis lesz egy újabb fejlemény, remélem, a stafétabotot majd átveszik más értelmesebbek, kreatívak, elszántak, leküzdve az érdekek mentén gátló tényezőket.

bodis.lajos 2012.11.11. 16:52:19

Kiteszek majd néhány dolgot az elküldöttek közül, és reagálok arra, amit ír, de lehet, hogy csak a műhely után.
A műhely programja túlzsúfoltsággal fenyeget. De nem véletlenül estünk kísértésbe: túl keveset és kevés szempontból beszéltek-beszéltünk erről, beleértve a rendőrségi apparátuson kívüli szempontokat.
A rendezvény és a vita nyitott, várunk minden érdeklődőt. Egészen biztosan sok mondanivaló fog maradni a résztvevőkben. Egy kis konferencia, és ahány különálló projekt, annyi részletes esetmegbeszélés igénye lehet ebben az egyetlen estében. Nem beszélve a rendőrség szervezeti konfliktusainak hatásáról, ami szintén megmutatkozik ennek kapcsán.
A kiadványukból lehet oda is hozni természetesen. Javaslom, fontolják meg, hogy tegyék fel az internetre, és küldjék el kinyomtatva könyvtáraknak. Fontosak a mindenkori döntéshozók és az ilyen-olyan szakértők és véleményformálók. De hosszabb távon más mechanizmusok is működnek. Nem tudjuk, hol vannak azok, akik a jövőben ezzel foglalkozni akarnak és fognak, és érdemes nekik megkönnyíteni, hogy rátaláljanak minden számottevő forrásra.

nanesz · http://kibogozom.blogter.hu/archive 2012.11.11. 21:08:20

A REMET-OCBBM-hez már elég sokan csatlakoztak, így ők már ezt akarják. Van egy csoportom is, ott is vannak, az iwiw-en pedig van egy Szövetség a lakóhelyi biztonságért informális klubom, ott is vannak akarói e vonalnak.

Kedves Lajos, semmi nem sürgős, a reagálás is elmaradhat, nem veszem majd illetlenségnek. A műhely programja bizony túlzsúfolt, s valójában eseti példákat mutat majd be, + a Svájci alapból bizonyára induló 3 megyés fejlesztést, amit nem tudni miért nevezetek el közösségi rendészetnek, de a BM projektlapját a Svájciak befogadták.
A témakörben volt már egy indító workshop a 2009-es Kriminálexpó keretében, oda a szervezők hívtak olyanokat is, akik most a Corvinus programján ismét elmondják a jó példát. A jó példákról beszélgetni hasznos, de nem visz el a megoldásig. Sajnos.
Kutatásaim, s a jó példák más országból már több gigányiak, ott nem beszélgettek, hanem megcsinálták. A nyáron egy műhelybeszélgetésen pedig én hallottam, hogy Orbán Viktor nem tudja mi az a közösségi rendészet, nem érti, s nem tud vele mit kezdeni. Talán neki is el kell magyarázni, vagy meghívni, majd elküldi a delegáltját!

A programra igyekszem odaérni, és viszek jó párat belőle, addig pedig folyamatosan terjesztem a program hírét ott, ahol tudom, van érdeklődés rá, de nem jutott el a program híre. A döntéshozókhoz is eljuttatom a program hírét, folyamatosan teszem, mert bizony, ők nagyon fontosak, hogy megértsék, miért is lenne jó mindez.
A cím önmagáért beszél, sajnos e lapot létrehoztam, de szerkeszteni nem tudom, mert nem a létrehozója szerkeszti:
www.facebook.com/pages/k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-rend%C5%91rs%C3%A9g-helyi-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek-j%C3%B3l%C3%A9te-el%C3%A9gedetts%C3%A9ge/147897655247138?fref=ts

Az EU-ban a CEPOL-nál képezik a kívánatos rendőröket, idehaza meglehetősen kaotikus a helyzet, hiába a jó példák. A brosurából viszek és osztom, ez leírja a REMET-OCBBM munkatársainak elgondolását a hazai megvalósíthatóságra nézve, érthetően, egyszerűen. Döntéshozók? Van belőlük sok, ám a jelen döntéseinek boszorkánykonyháját ismerjük.
A Kínaiak az utcára vonultak hatalmas molinókkal, és a Community Policing felirattal, követelve azt. Lett is, van is.
Nálunk a műhelybeszélgetések viszik az időt, már 20 éve. Remélem, még életemben megélem a változást.

bodis.lajos 2012.11.12. 05:01:02

Előbbre hozom a reagálást, legalábbis arról, hogy milyen szerepeket látok a fejlesztésekben.

Mi néhány egyedi program kapcsolódásait szeretnénk megmutatni, és alkalmat adunk különböző érintettek megbeszéléséhez. Önök szakmai-politikai csoportként lobbiznak az elképzeléseik érvényesítéséért, ennek részeként hangsúlyozzák a rendszerszintet. A független elemzők egyik dolga is a rendszerszintű összefüggések keresése, miközben gyakran egyes eseteket értékelnek. Ezek különböző szerepek, mindegyik természetes, és nem érdemes számon kérni az egyiken, hogy miért nem a másik.

A mi választott nézőpontunk leginkább azé a helyi fejlesztőé, aki tájékozódik és önreflexív, miközben eredményt akar helyben és most. Lehet, hogy jól ismeri a nemzetközi és hazai szakmapolitikai fejlesztéseket. Lehet, hogy csak ráérez problémákra és feladatokra. Van, amit nem tud magától megoldani, remélhetőleg van, amit igen. Miközben önmagában hasznos, amit csinál, ha elég jól csinálja, akkor bővíti az ilyen irányú tapasztalatot, fejleszti a kultúrát, és tanítja a megfigyelőket, például minket.

A műhelyhez természetesen más nézőpontot is lehetett volna választani, például a rendszerszintet, vagy az egyes programok részletesebb megbeszélését. Lehet, hogy legközelebb mást választunk, most az említett nézőpontot választottuk.

A döntéshozó kompetenciája elhatározni a fejlesztések méreteit. A tapasztalatok szerint a kisméretű egyedi fejlesztések is hasznosak lehetnek, a nagyobbak sikerének pedig feltétele lehet a pilotok megfelelő tervezése és értékelése.

Akiket meghívtunk, azok többsége nem csak műhelybeszélgetést folytat, hanem gyakorlati fejlesztést végez. Többekről tudom, hogy hasonló nyilvános reflektálásban ritkán vagy egyáltalán nem vett részt, ezért is lehet neki hasznos. A résztvevők másik része nincs abban a helyzetben, legalábbis jelenleg, hogy gyakorlati fejlesztéseket végezzen, hanem egyszerűen kíváncsi. Rendészeti kérdésekről a testület tagjai és a testületen kívüliek szervezett kommunikációja tudomásom szerint nem túl gyakori, ezért vélhetően nem lesz unalmas a potenciális résztvevőknek.

nanesz · http://kibogozom.blogter.hu/archive 2012.11.12. 23:50:18

@bodis.lajos: A magam részéről nagyon örülök, hogy egyáltalán lesz ilyen program, bizonyára érdekes lesz.
A REMET-OCBBM részéről szorgalmazott irány abszolut nem szakmai - politikai lobbin alapul, hanem az Európai Unió és más nemzetközi irányokból merített szakpolitikai elvárásokra épülve. Ez nagy különbség. Nem véletlenül születnek a szakpolitikai elvárások, ám ezek a politikai csatározásokban nem kapják meg kellő helyüket, mert még kiderülne az igazság, és sok munkával járna az erre alapuló valódi megoldások kimunkálása. Ez az, amit nem vállalnak fel, pedig meg kell találni időben a felkészülések és előkészületek módját.
A szakmai - politikai lobbi érv pedig nem helytálló, hiszen nem is vagyok már a cégnél, így nem is érdekem e vonallal szakmai - politikai érdekből lobbizni. Csupán azért teszem, mert a jó példák gyűjteményében a legjobb arra, hogy a lakossági elégedettséget és az életminőséget magasra emelje. Ez pedig ma úgy kell lakosságunknak, mint a falat kenyér. Ezért szorgalmazom én magam ezt a vonalat, s nem másért.
Köszönöm a figyelmet.

nanesz · http://kibogozom.blogter.hu/archive 2012.11.14. 21:39:28

Megosztom a kapott értesítést: Közbiztonsági fórum Soroksáron nov. 21-én
www.facebook.com/events/396840247051186/

az LMP közösségi rendőrség programjával együtt is, amiről tegnap a Corvinus programon is szó volt. Korábban szándék volt a döntéshozók bevonása, most a jelek szerint a döntéshozók közül szerveznek programot, a Közösségi rendőrség programjukat is ismertetve. A Facebook-os linknél kitették a letölthetőséget, tartalmát nem igazán értem teljesen, de legalább az LMP közösségi rendőrség program letölthető, megismerhető. Korábban is végeztek már országjárást ezzel, a rendőri vezetők, volt vezetők, volt rendőrök véleményét várták főként. Akkor még nem volt ez a csoport sem, most van, s aki teheti, ismerje meg, javaslom. Sőt, ha teheti bárki, vegyen részt a programon és mondja el álláspontját.
Kár, hogy ellenzékből teszik a kezdeményezést, és nem szakpolitikai alapokra helyezve, vagyis nem gyűjtötték össze az ide vonatkozó elvárásokat indulásként, s nem látható a nemzetközi ajánlások forrása sem.
A 2/3-ados erő mellett csuda tudja, mennyi esélye van. A programról szóló linkben hozzászóltam, s ha tudok, persze ott is leszek, viszonylag közel van lakóhelyemhez. A XX-XXIII.kerületi RK közigazgatásilag azonos, így kiváncsi leszek, kiket értek el, s hívtak meg.
Nem értem kissé, mert Közösségi rendőrséget akarnak létrehozni, ami a szakértők és hozzáértőbbek szerint, de a nemzetközi használatban is inkább egy filozófia, de tudom, értem, mit akarnak. A pártjuk programjában kezdettől fogva benne van. Talán éppen azért nem megy előbbre, mert nem a kormányalakító párt programjában szerepel...
Kár, hogy nem az OGY Rendészeti Bizottság elnöke (dr. Kocsis Máté - fidesz) áll az ügy élére, hiszen polgármesterként is érinti, sőt nagy szüksége van rá. Talán csak még ő sem tudja...vagy nem akarja tudni...

nanesz · http://kibogozom.blogter.hu/archive 2012.11.14. 21:39:33

Egy Facebook-on érkezett visszajelzést osztok meg a hozzászóló előzetes hozzájárulásával, azért jól esik ez a visszajelzés is:

Christa Zagmann: "Márta hihetetlen amit ti Andrással probáltok tenni a közösségért a Bűnmegelőzés és áldozattá válás elkerüléért. Elismerésem. DE AMIÓTA ANDRÁST ÉS TÉGED FIGYELEMMEL KÍSÉRLEK , HÁT AZT LÁTOM KIBASZOTTUL MÁSOKAT NEM ÉRDEKEL, ÖSSZESEN 217 kapcsolodtunk az oldalhoz, évek óta csak 5 fő (velem együtt) a fész felhasználók csoportomból akit érdekel. A többi le sem, szarja felőle jó van így ahogy van."

nanesz · http://kibogozom.blogter.hu/archive 2013.10.04. 18:10:02

www.rendeszetelmelet.hu
Elindult a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (leánykori nevén Rendőrtiszti Főiskolán) az ez év tavaszán alakult Rendészetelméleti Kutatóműhely honlapja. Nézz körül benne, érdemes!
Már az alakulóprogramon is említésre került a bécs-i Rendészet Kutató Intézet, amely az országukban már új Community policing programot indít.
Magyarországon is jelen van már, a Svájci alapban indult kísérleti modellel, illetve az új Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában az egyik beavatkozási területként említve.
A Rendészetelméleti Kutatóműhely október 16-án 14.30 h kezdéssel tervez egy Műhelyprogramot a közösségi rendészet témában. Aki szeretne ottlenni, javaslom, kérje értesítését dr. Christián Lászlótól a christian.laszlo@gmail.com címen.
Üdv. Mindenkinek! :)

nanesz · http://kibogozom.blogter.hu/archive 2013.10.04. 18:10:30

Kedves Lajos, a Facebook-on e linkben egy közelgő programot terjesztek, hátha érdekel többeket is, a jelentkezés módja, és ideje is ott olvasható. Privátban is küldtem a Facebook személyes lapra.

www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=529645793730999&id=163664626995786

A résztvevők között van olyan szereplő is, aki a Corvinusos programon is ott volt (Fellegi Borbála), ezért vélelmezem, talán az egyetemisták közül is talán érdekelhet másokat e program.

Üdvözlettel - Hargitai Márta