HTML

Mi ez itt?

A Budapesti Corvinus Egyetem Szociálpolitika mesterszak Foglalkoztatáspolitika szakirányának szakmai gyakorlatával kapcsolatos háttéranyagok, technikai információk, eredmények. A gyakorlat szakmai programja és eredményei mindenki számára, a munkaanyagok csak a résztvevők számára hozzáférhetők.

Utolsó hozzászólások

A lakókörnyezetet zöldítő programok társadalmi feltételei és hatásai: Budapest-Józsefváros példája

2012.12.28. 13:18 bodis.lajos

.

(Közelítő Műhely, 1., 2012. október 30.)

 .

A lakókörnyezet élhetőbbé tétele tájépítészeti tudást, finanszírozási lehetőségeket és a helyi társadalmon belüli különböző együttműködéseket igényel. A műhelyfoglalkozáson az utóbbival kapcsolatos témaköröket beszélünk meg: részben az önkormányzati programok és apparátusok, részben a lakosok és a civil szervezetek problémáit, amelyek gyakran összehangolatlanságban, az együttműködés hiányában, nem fenntartható vállalásokban jelentkeznek. A józsefvárosi önkormányzat hosszabb ideje végez nagyszabású társadalmi rehabilitációs programokat uniós, országos és helyi forrásokból. Ezek révén új létesítmények és szolgáltatások kerültek a városrészbe, és számos nem intézményes szereplő érdeklődését és aktivitását váltották ki. A projektszerű fejlesztések kockázatainak felismerését és kezelését ugyanakkor akadályozza az elemző értékelés ritkasága, a tanulságok közös levonásának kerülése, a szakmai aprómunka javításában való gyenge érdekeltség. A foglalkozáson néhány olyan programrészt, folyamatot, oksági összefüggést vitatunk meg, amelyekről feltételezzük az önmagukon túlmutató és hasznos tanulságokat.

A műhelyszemináriumi feladatként való feldolgozás főleg azoknak ajánlható, akik részt vettek a "Közelítő Műhely" beszélgetésén, vagy időt tudnak szánni a felvétel meghallgatására. Ugyanakkor az alábbi válogatással arra törekszünk, hogy csak a dokumentumok alapján is megismerhetők legyenek hosszabb időszak fejlesztési folyamatai, a folytatáshoz jól használható gyakorlati tapasztalatok. Mivel elemzések egyenlőtlen mennyiségben és minőségben készültek az egyes projektekről, ezért a feladat elvégzése az átlagosnál több és változatosabb műfajú olvasmány feldolgozását igényli. 

.

Kötelező olvasmányok:

Madden, Kathleen (2008): Hogyan varázsoljunk újjá egy közteret? Kézikönyv jól működő közösségi terek létrehozásához. (A hazai esettanulmányokat készítették: Horváth Dániel, Kristin Faurest, Móra Veronika) Ökotárs Alapítvány. II. (Alternatív megközelítés a közösségi tér tervezésében) és III. (A jó közösségi tér kialakításának elvei) fejezetek, 28-99. o. (letöltés
A kézikönyv többi része ajánlott. Egy elemző és összefoglaló ismertetést lásd az ajánlott olvasmányoknál. 

Faurest, Kristin (2009): A közösségi zöldterület-fejlesztés jövőbeni irányai? Földrajzi Közlemények, 4. 495-500. o. (letöltés)

Elemzések, reflexiók a józsefvárosi Magdolna Negyed Program első szakasza keretében végzett fejlesztésről (2005-2008):

Alföldi György (2010): Közösségi részvétel a városfejlesztésben - a Magdolna Negyed tanulságai. epiteszforum.hu, december 20. (letöltés)

Alföldi György – Horváth Dániel (2009): Hogyan tovább? Egy részvételi folyamat fenntarthatóságának kérdései – tapasztalatok Budapest-Józsefvárosból. 4 éves a Magdolna Negyed Program. Földrajzi Közlemények, 4. 510-515. o. (letöltés)

Dömötör Tamás (2008): Mátyás király szerepzavarban - Egy közösségi részvételen alapuló szabadtér-tervezési modellkísérlet tapasztalatai. epiteszforum.hu, május 21. (letöltés)

Elemzések, reflexiók a józsefvárosi Európa Belvárosa Program keretében végzett fejlesztésről (2008-2011):

Társasházi belső udvarok pályázati úton támogatott megújításának tájépítész ötletgazdája és a megvalósítás vezetője:
Tihanyi Dominika (2012): Kreatív stratégiák és a köztéri művészet szerepe a városrehabilitációban. Vitaindító, Közelítő Műhely, Budapesti Corvinus Egyetem, október 30. (letöltés)
A témában készült
DLA-dolgozatot lásd az ajánlott olvasmányoknál. 

Lakók, civilek, pályázók (a blogbejegyzésekhez tartozó kommentekkel együtt!):
Amichay (Eva Mihály Amichay): Akarunk egy romkocsmában lakni? "A mi házunk" blog, 2009. július 31.
Lesley (Varga László): Belsőudvar pályázat, 8kerblog, 2009. augusztus 8.
Amichay (Eva Mihály Amichay):  Sikeres kísérlet, kudarcokkal. "A mi házunk" blog, 2009. szeptember 5. (újraközlés az epiteszforum.hu portálon)

.

Ajánlott olvasmányok:

A műhelybeszélgetésben elhangzottak; tartalmi összefoglaló itt (készítette: Karsai Zoltán és Tamás Enikő), a hangfelvétel elkérhető a tárgyfelelőstől

Bardóczi Sándor (2009): Egy köztérfejlesztő szakácskönyvről. epiteszforum.hu, január 9. (letöltés)
Madden (2008) elemző és összefoglaló ismertetése.

Bardóczi Sándor – Giczey Péter (szerk.) (2010): Kézikönyv a részvételi városmegújításról. Gyakorlati útmutató. Közösségfejlesztők Egyesülete Városmegújító Munkacsoport (letöltés
Főleg 1.3. (Részvételi tervezés), 1.4. (A városmegújítás szereplői), 3. (Helyzetértékelés: a jelenlegi rendszer kritikája), és 5. (A városmegújítás lépései) fejezetek. 
A kézikönyv
 elkészítését is tartalmazó műhelyprogramról lásd: "Vagy mi, vagy a jelenlegi gyakorlat fordítva ül a lovon", Interjú Péterfi Ferenc közösségfejlesztővel (készítette: Bardóczi Sándor), epiteszforum.hu, 2011. január 7. (letöltés)

Bálint Mónika – Deák Adrienn Ágnes (2009): Közösségpalánták. Földrajzi Közlemények, 4. 516-522. o. (letöltés)

Tihanyi Dominika (2012): Kreatív stratégiák és a köztéri művészet szerepe a városrehabilitációban. DLA-értekezés. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskola (letöltés
5.2.3. (A helyi lakosokat aktivizáló belsőudvar-programok, 2008/2010-2011) és 5.3. (A négy éves folyamatalapú munka tapasztalatai) alfejezet, 137-162., 181-182. o.

A Közelítő Műhely további háttérolvasmányai

.

Kérdések a beszámoló elkészítéséhez:

Az alapszintet választóknak:

1. Milyen körülmények indokolják, hogy a közterületeken végzett beavatkozások tervezését és végrehajtását részvételi alapon végezzék, a hagyományos módszerek helyett?

2. Melyek az eredményes részvételi tervezés feltételei?

3. Mit gondol, vannak-e speciális következményei, hogy a részvételi fejlesztés célja konkrétan a közterületek és lakóházi udvarok zöldítése, és nem valami más?

A részletesebb feldolgozást választóknak:

1. Gyűjtse össze az olvasmányokból az információkat, amelyek 
- az adatgyűjtés és elemzés szerepére,
- a kommunikáció szerepére,
- a projektek keretében együttműködést vállaló érintettek, intézmények jellemzőire, az együttműködés tartalmára vonatkoznak!
Hasonlítsa össze ezeket a tapasztalatokat azokkal a követelményekkel, amelyeknek a szakirodalom szerint meg kell felelnie az eredményes részvételi tervezésnek! Ha tud, tegyen javaslatokat a hibák javítására!

2. A műhelybeszélgetésre készüléskor igyekeztünk összegyűjteni minden elemző-reflektáló irodalmat a józsefvárosi önkormányzat zöldítő fejlesztéseiről, és kiválasztani közülük a legfontosabbakat. Miben hasonlít és miben különbözik, ahogyan a két fenti egymást követő EU-s projektet reflektálták (szereplők, témák, módszerek stb.)? Milyen hatásra lehet következtetni a fejlesztési folyamatra nézve? Van-e ötlete, vajon miért alakult így a visszajelzéseknek tulajdonított szerep az egymást követő projektekben?

.

.

A bejegyzés trackback címe:

http://bce-szocpol-gyakorlat.blog.hu/api/trackback/id/tr144984887